RESEARCH INTEREST GROUP (RIG)

Arau Science, Technical & Research Network (ASTerN)

RIG 021/2020
ADDRESS

Fakulti Sains Gunaan
Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perlis, Kampus Arau, 02600
Arau, Perlis, Malaysia.

CONTACTS

+04-9882000